OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

 

1.2 Zákazník bere na vědomí zpracování těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

1.3 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 

1.4 Zpracováním osobních údajů zákazníka může společnost Nominal cz obchodní s.r.o. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

 

1.5 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

 

1.6 Zákazník má právo požadovat od společnosti Nominal cz obchodní s.r.o., jakožto od správce, přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Zákazník má také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

 

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

newsletter

Buďte stále v obraze!
Aby vám už nic neuteklo,
přihlaste se k odběru novinek.

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů | GDPR